Projectes

MURBAS: Intervenció mural a les façanes de La Bàscula

Aquest projecte consisteix en un procés participatiu que inclou una convocatòria oberta per decorar una de les façanes laterals de l’Espai Jove La Bàscula amb un nou mural.

El projecte està impulsat per l’Espai Jove La Bàscula amb el suport de Difusor, associació amb una àmplia experiència en accions murals

Procés obert a artistes i col·lectius menors de 30 anys

murbas

El període per enviar propostes en aquesta primera edició va tenir lloc des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre.

Durant el període de convocatòria es recullen un total de 23 propostes, amb artistes de diferents disciplines i estils. Podeu descobrir més detalls de cada proposta clicant aquí.

 

La convocatòria, dirigida a artistes de diferents disciplines (donant prioritat a les persones menors de 30 anys) permet realitzar propostes de manera individual o en col·lectiu.

L‘estil i tècnica lliure obre totes les possibilitats: realitzar tècniques combinades (graffiti, stencil, mural…) i materials diversos (pintura, esprais…).

La intervenció mural es realitzarà a la façana orientada al carrer de Ferrocarrils Catalans, tal com es pot veure a la imatge.

Entre els requisits més importants a l’hora d’escollir la proposta guanyadora hi ha el fet d’habilitar una zona per a la participació de joves que no impliqui estructura elevada i amb l’acompanyament de les persones que realitzin l’obra.

Un altre dels elements importants a tenir en compte a l’hora d’escollir és la relació amb els continguts i projectes de l’Espai Jove La Bàscula

L’organització es fa càrrec de la compra del material necessari, així com de la infraestructura tècnica necessària, a més a més del premi que percep l’artista o col·lectiu seleccionat.

Tots els detalls de les bases de la convocatòria són públiques i es poden veure aquí.

Aquest projecte s’inclou en la línia de promoure l’art emergent i als i les joves creadores de l’àmbit de les arts plàstiques.

Participació de joves vinculades a l’Espai Jove La Bàscula

Els i les joves tenen un paper destacat en aquest projecte en dos moments clau: formen part del jurat per escollir la proposta guanyadora i també poden contribuir de manera parcial o com decideixi la proposta guanyadora, en la materialització de la proposta, pintant directament sobre el mur en les zones habilitades i sempre amb la guia de l’artista o co·lectiu seleccionat.

L’objectiu principal de Murbas és donar visibilitat a l’Espai Jove La Bàscula amb un mural que otorgui identitat i singularitat a l’equipament.

La renovació de la imatge de l’edifici busca també fer de l’equipament un espai més atractiu cap al públic jove, els veïns i veïnes i totes les persones usuàries o potencials usuàries que passin per la zona.