Projectes

Adolescències

Enfoquem l’acompanyament a l’adolescència en tota la seva diversitat. Alguns dels objectius generals que es troben a la base de les accions són:

• Impulsar activitats i creació de projectes amb i per a persones de 12 a 18 anys.

• Afavorir la trobada amb les entitats, serveis, equipaments i col·lectius que treballen directament amb adolescents i joves per realitzar activitats i projectes conjunts

• Promoure hàbits saludables en diferents àmbits, per exemple:

  • Salut emocional: autoconeixement, autoestima. Prendre consciència de les pròpies emocions. Acompanyament en l’expressió i gestió de les emocions.
  • Habilitats socials: empatia, escolta activa, patrons i estils de comunicació. Construcció i sostenibilitat en les relacions.
  • Conductes de risc: consum de substàncies, addiccions (substàncies, pantalles, xarxes socials…), comportament disruptiu…

 

L’Espai Jove La Bàscula participa activament en diversos espais comunitaris per tal d’impulsar el treball en xarxa. En l’àmbit de l’adolescència i joventut forma part del grup de treball d’afectivitat i sexualitat saludable vinculat a la TIAF (Taula d’Infància, Adolescència i Famílies).

TIAF La Marina és una xarxa d’entitats, serveis i persones que treballen pel benestar infantil, adolescent i familiar a La Marina de Port i la Marina del Prat Vermell. Aquest espai comunitari, impulsat pel Districte de Sants-Montjuïc es va formar al 2012. Està inspirat en la Llei de drets i oportunitats de la infància i adolescència de Catalunya 14/2010 i en el Pla Municipal per a la Infància de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest espai es dissenyen i apliquen estratègies per millorar la detecció, intervenció i prevenció en relació a l’afectivitat i sexualitat. Les accions que es duen a terme són de diferents tipus, per exemple:

  • Reunions mensuals i plenaris on es promou la reflexió, el debat i la posada en comú de recursos i d’informació.
  • Píndoles formatives, tallers o espais de formació a professionals que treballen directament amb adolescents i joves.
  • Tallers o activitats dirigides a adolescents i joves

S’entén que aquest àmbit va més enllà de les relacions sexuals i/o afectives, i per tant es treballen de manera transversal altres àmbits que estan estretament relacionats.